Ανεβήκαμε στο λόφο να δούμε τον τόπο μας Γ. Ρίτσος Κρατάει ο τόπος έρωτα.Πότισαν τα σωθικά...