Αν θα μπορούσα να αλλάξω τον κόσμο, θα γέμιζα τα όνειρα των παιδιών με μουσική, παιχνίδια...