Στη μεγάλη νύχταστη μικρή ημέραστο μεγάλο ποτέστο μικρό πάνταθα σ' αγαπώ Αυτό του τραγουδούσε. Ζακ Πρεβέρ...