“Δεν είναι τυχαίο που κάθε μέρα ξεκινάει με το λάλημα του πετεινού, που φανερώνει από παλιά...