Όταν φοβήθηκε έφτιαξε τις λέξεις Από τότε αγαπάει πάντοτε δια μέσουΠροπατορικό - Παντελής Μπουκάλας