Κι εσύ χρυσή, που την πνοή του δράκου αποφεύγεις. Που σε ποθεί ο θάνατος, να κοιμηθεί...