Προς τους νέους: «Αυτό θα σας συνιστούσα, θα σας συμβούλευα. Αγαπάτε  τον διπλανό σας, αγαπάτε κι...