Προσπάθειες διαλόγου   Κι άκουσα τότε μια φωνή «θέλω επιτέλους να μιλήσουμε χωρίς προσχήματα και συγκαλήψεις...