"Μία ανισότητα που προκύπτει από την έλλειψη πρόσβασης για όλους ανεξαιρέτως σε ένα σύστημα εξέτασης που...