Σκίτσο: Έφη Ξένου «Προδίδετε πάλι την Ποίηση, θα μου πεις,την ιερότερη εκδήλωση του Ανθρώπουτη χρησιμοποιείτε πάλι...