Μ ̓ αρέσει να ταξιδεύω, ν ̓ αλλάζω χώρες Να είμαι πάντα άλλος,Ψυχή χωρίς ρίζες,Να ζω...