Εμένα πάλι «το κόκκινο πανί μου ήταν πάντα η ευκολία» που λέει κι ο ποιητής. Εκείνη...