Εμένα πάλι “το κόκκινο πανί μου ήταν πάντα η ευκολία” που λέει κι ο ποιητής. Εκείνη...