Σκυφτοί Με χαμηλωμένο βλέμμα Ανίκανοι Να δούμε την Αυγή