Εἰς τὴν μυστηριώδην Σὲ ὀνειρεύτηκα τόσο ποὺ χάνεις τὴν πραγματικότητά σου. Προφταίνω ἀκόμη ἄραγε νὰ ἀγγίξω...