Πάντα ενθουσιαζόμουν όταν ανακάλυπτα πως υπάρχουν ομοιότητες και συνδέσεις μεταξύ, φαινομενικά, διαφορετικών αντικειμένων. Είναι κάτι που...