Γραφικός. Θυμάμαι ένα σκοτεινό σοκάκι. Το σπίτι που δεν μοιραστήκαμε, την γάτα που δεν πήραμε, όλους...