είν’ οι γυναίκες π’ αγαπούμε σαν τα ρόδιαέρχονται και μας βρίσκουνετις νύχτεςόταν βρέχημε τους μαστούς τους...