Δεν είμαι καλή στις κουβέντες, προτιμώ ν’ ακούω τη φωνή σου. Η φωνή σου αγκαλιάζει τρυφερά,...