Όταν κατέβουμε τη σκάλα, τι θα πούμε στους ίσκιους που θα μας υποδεχτούνε, αυστηροί γνώριμοι, αόριστοι...