“Σε όλους Για το θάνατό μου μην κατηγορήσετε κανένακαι παρακαλώ να λείψουν τα κουτσομπολιά.Το απεχθανόταν αυτό...