ΣΤΗ [Μ] (“To [M]——“, 1829) ΑΔΙΑΦΟΡΩ που η εδώ μου μοίρα ίχνος δεν έχει αυτής της...