Καθώς το τρένο έμπαινε στην πρωτεύουσα, αντίκρισα τις λερές πολυκατοικίες με τα ξεθυμασμένα φώτα. Σε κάποιους...