Ἐργοτάξιο ἀνασκαφῆς καὶ μιὰ τρικυμία άσπρόμαυρη ἀφισοκολλημένη πάντα ἐκεῖ στὸν ὁρίζοντα ἀπὸ ἕναν θεὸ ποὺ μᾶς...