Χάνει τα’ αηδόνι την ανάσα του σώνεται η ψυχούλα τουνα τραγουδάειόλο να τραγουδάεινα ξεπεράσεινα νικήσει τον...