ήταν ν’ αγαπηθούμε μα ζητήσαμε το μαβί αστέρι και όλα όσα υπήρχαν στον κόσμο ήταν μόνο...