Σχισμές, ουλές, οπές παντού Δεν ελέγχουμε τους διερχόμενους Σχισμές παντού και μόνο ο νους μας λείος,...