Φτάνεις σε ένα σημείο της ζωής σου, και νιώθεις ράκος. Νιώθεις ράκος για όλα τα φυσιολογικά...