Διαδεδομένη είναι η αντίληψη, πως ο γραπτός λόγος κάθε ανθρώπου είναι ο καθρέφτης της ψυχής του....