Το μητροπολιτικό Λονδίνο είναι μια πόλη που εμπεριέχει τα πάντα: Άπειρα Το Λονδίνο ή η “παγκόσμια...