Ποτὲ δὲ θὰ πειράξω τὰ ζῶα τὰ καημένα, μὴν τάχα σὰν ἐμένα κι ἐκεῖνα δὲν πονοῦν;...