Όλα μπορείς να τα σωπάσεις,όμως ποτέ τον έρωτα•την ώρα που ανοίγουν τ’ άστρα,όταν αρχίζει στην καρδιά...