Θα μπορούσε να ήταν μια μέρα την οποία θα άξιζε να μνημονεύουμε. Αλλά αρκεστήκαμε στην απλότητα....