Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε ένας τενεκές. Φιλοξενούσε στα σπλάχνα του κατσικίσια φέτα, πρώτης ποιότητας...