Ψιλοβρέχει, ψιλοβρέχει κι ο θεός μονάχα έχει. Κι ο θεός μονάχα έχει και καημούς για μένα...