“Η ελευθερία, έλεγε, ξεκινά απ’ αυτό: Να ‘σαι πάντα στις διαστάσεις σου, ανεξάρτητα από τη φιλοδοξία...