“Το ύψος του ανθρώπου ξεκινά από τα πόδιακαι φτάνει μέχρι το κεφάλι. Από εκεί και πάνω...