1.Τη μοναξιά δεν μπορείς να την γεμίσεις με ανθρώπους γιατί η μοναξιά δεν είναι κενό ,...