Το εγώ αποτελεί αίνιγμα. Μοιάζει με το σκοτάδι – το οποίο μπορείς και βλέπεις, το οποίο...