Φορούσα το ζεστό ρούχο της μοναξιάς μου όταν με κρύωναν οι άνθρωποι τριγύρω.Έτσι, με έβρισκα συχνά...