Ερήμωσε η πόλη. Στάσου μια στιγμούλα. Επειδή να, είναι αυτό το κεράκι που καίει τόση ώρα...