πάντοτε αγαπούσα— με πάθος —κάθε εκδήλωση της ζωής όμως δεν μ’ ένοιαζεο θάνατοςτώρα που μ’ άφησες...