Μοσχοβολούν οι γειτονιέςβασιλικό κι ασβέστη,παίζουν τον έρωτα κρυφάστις μάντρες τα παιδιά. Σαββάτο βράδυ μου έμορφοίδιο Χριστός...