Σε άλλο χωροχρόνο εγώ, σε άλλο εσύ, η μνήμη διαλείπουσα και στο κέντρο μια στιγμή, που...