Την περίοδο των σπουδών μου, η καθηγήτρια της Αγγλικής λογοτεχνίας, επέμενε πως είναι από τα βιβλία...