Ήταν ἐκεῖ᾿Αθέατη μέσα στη λάμψηΜέρα καὶ νύχταἘπούλωνε τις πληγές τουΜεταμόρφωνε μαγικὰτὸ δάκρυ σὲ ἥλιοτὸ μαῦρο σὲ...