Ο Χέγκελ και η επιστήμη της συνείδησης Δημήτριος Δημητριάδης Φεβρουάριος 1790.  Στο ευαγγελικό Πανεπιστήμιο  του Τύμπιγκεν...