«Η ιστορία της ζωής μου είναι μια διαδοχή από κατεστραμμένες φιλίες. Σε κάθε στάδιο αυτής της...