Αντί να τον αντιμετωπίζουμε, λοιπόν, ως εκείνο το «μαρμάρινο κεφάλι που μας εξαντλεί τους αγκώνες», όπως...