Δανειζόμενη μία φράση του Μίλτου (σαν σωστή stalker που σέβεται τον εαυτό της!) προσυπογράφω ότι “Τα...