Ξημέρωσεν ὁ δείχτης πάλι Κυριακή. Ἑφτὰ μέρες Ἡ μιὰ πάνω ἀπ᾿ τὴν ἄλλη Δεμένες Ὁλόιδιες Σὰ...